GIỚI THIỆU

Trang Chủ >> Giới Thiệu >> Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Tầm nhìn : Trở thành Trung tâm  cung cấp dịch vụ giải trí chuyên nghiệp hàng đầu trong Tỉnh, vươn tầm khu vực Đông Nam Bộ năm 2020.

Sứ mệnh: mang đến cho cộng đồng các dịch vụ vui chơi giải trí chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần gia tăng giá trị cuộc sống hiện đại.

0