DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG


- Lớp tập theo nhóm với nhiều chương trình tập luyện như: Sexy Dance, Bodypump, ….;

-
Các gói tập dành cho Hội viên có nhu cầu đặc biệt, có huấn luyện viên cá nhân suốt chương trình tập như:

    -  
Gói giảm cân.

    -  
Gói tăng cân.

   
-  Gói tăng cơ.

    - 
Gói cho phụ nữ sau sinh.

    -  Và nhiều gói tập luyện khác.
 
0